Hälsodeklaration

Här kan du som är ny patient för behandling hos Cityterapeuterna fylla i ditt hälsoformulär innan din behandling. Du kan även välja att fylla i formuläret på plats hos oss när du kommer för din behandling. Hälsodeklarationen kommer undertecknad utgöra en del av er journal som förvaras enligt patientdatalagen (patientjurnallagen).